3. Alkol tedavisi (alkolizm tedavisi)

Alkol tedavisi ile ilgili bilgi vermeden önce aşağıdaki bilgileri edinmekte yarar vardır.

Alkol sosyal kullanımı da olan bir psikoaktif madde olduğu için alkol kötüye kullanımı veya alkol bağımlılığının geliştiğini kabul etmek zaman alabilir. Alkol kullanan birçok kişi sosyal kullanım düzeyinde alkol kullanımına devam ederken, bazılarında alkol kötüye kullanımı ve alkol bağımlılığı gelişmektedir.

Alkol tedavisi

Alkol bağımlılığı zaman içinde gelişen bir hastalıktır. (Bağımlılık tanısı için Alkol bağımlılığı tanısı sayfasını ziyaret ediniz) Alkol bağımlılığı hem kişi için hem de ailesi ve yakınları için yıkıcı etkisi olan bir hastalıktır. Fiziksel ve ruhsal sorunların yanı sıra kişinin işlevselliğini bozarak iş gücü kaybına neden olmakta, madde ve manevi kayıplara yol açmaktadır. Bağımlılığın gelişmesi ile boş zaman aktivitelerinden uzaklaşılmaktadır. Alkol Bağımlılığı olan kişi giderek ailesi, çocukları, yakınları ile birlikte geçirdiği zamanı azaltmaktadır.

Alkol bağımlısı olan kişinin alkol kullanımı ile yaşadığı sorunlar arasında bir bağ kurması zaman almaktadır. Çoğunlukla alkol bağımlısı olan kişinin eşi, çocukları, anne-babası, çalışma arkadaşları sorunu daha çabuk farketmektedir. Bu nedenle tedavi talebi çoğunlukla öncelikle aile üyeleri tarafından gelmektedir.

Bağımlılık tedavisi kişinin arzusu olmadan gerçekleşemeyecek bir tedavi olduğu için, alkol kullanım sorunu olan kişinin bırakma arzusunun olması gereklidir. Alkol bağımlısı bir kişinin bırakma isteğinin olabilmesi için ise yaşadığı sorunlar ile alkol kullanımı arasında bir bağ kurması gerekmektedir.

Alkol tedavisi için ne yapmalı?

Evde alkol tedavisi, yatarak alkol tedavisi gibi bir ayrım yapmak doğru olmayacaktır. Alkol tedavisi iki aşamadan oluşmaktadır.

Alkolden arındırma (detoksifikasyon)

Alkol kullanım bozukluğu olan başvuranlar için ilk önce bedenlerinin alkolden arındırılması gerekmektedir. Bedenin alkol ve maddeden arındırılmasına sürecine detoksifikasyon adı verilir. Bu süreç ayakta veya yatarak yapılabilir. Anlaşılması gereken nokta 2-3 hafta süren bu sürecin tedavinin ilk adımı olduğudur. Alkol, eroin gibi bazı maddeler bırakıldığında ciddi yoksunluk belirtileri ortaya çıkacağı için tıbbi bir tedavinin uygulanması gereklidir. Özellikle, yoğun alkol kullanan kişilerin alkol kullanımını kendi başına bırakması delirium gibi ciddi tıbbi sorunlar yaratabilir. Bu nedenle detoksifikasyon yani arındırma sürecinin bir hekim tarafından kontrol altında olması gerekmektedir.

Psikososyal tedavi

Detoksifikasyon yani arındırmadan sonra Tek başına ilaç tedavisi yeterli değildir. Kişinin kendisini tanıması, maddeyi kullanma davranışını öğrenmesi, madde kullanma nedenlerini anlaması, tekrar başlamaması için neler yapması gerektiğini öğrenmesi sağlanır. Bu amaçla bireysel ve grup terapileri yararlı olmaktadır. Ailenin ve bağımlı kişinin eğitimi de tedavinin içinde yer almaktadır. Tedavi süresi uzadıkça başarı şansı artar.

Alkol tedavisi kaç gün sürer?

Alkol tedavisi uzun soluklu bir tedavidir ve süresi hakkında kesin bir bilgi vermek mümkün değildir.. Kişinin tedaviye motivasyonu, tedaviye verdiği cevap, içinde bulunduğu şartlar gibi bir çok değişik faktör alkol bağımlılığı tedavisinin başarısını ve süresini etkilemektedir. Fakat kişinin tedavide kaldığı süre arttıkça, alkol bağımlılığı tedavisinin başarılı olma ihtimali arttığı bilinmektedir.

Kişinin 6 ay alkol kullanmamasına tıbbi literatürde “kısmi düzelme” adı verilmektedir. Bu nedenle alkol tedavisinin aralıklı da olsa en az 6 ay sürmesinde yarar vardır. Alkol tedavisinde detoksifikasyondan yani alkolden arındırma döneminden sonrasını içeren bireysel terapi, grup terapisi, sinema terapisi gibi birçok değişik terapi yöntemlerinin kullanıldığı ve rehabilitasyon çalışmalarının yapıldığı tedavinin en uzun ve olmazsa olmaz bölümü olan psikoeğitsel çalışmalar diye adlandırılan bölüm, ortalama bir yıl sürmektedir.

Bu bir yılın sonunda da gerekli durumlarda tedaviye devam edilmesi gerektiği bildirilmektedir. Bağımlılık tedavisinin süresinin kişiden kişiye değiştiği unutulmamalıdır.