1. Madde bağımlılığı

Madde Bağımlılığı Nedir?

Madde kullanımı tarih öncesi çağlardan beri süregelmektedir. Muhtemelen ilk insanlar çevrelerindeki bitkileri yerken bazılarının tıbbi etkileri olduğunu, bazılarının ise onları farklı hissettirdiğini keşfetmişlerdir. O zamandan beri madde kullanımı insanların yaşam tarzının bir parçası olmuştur.

Dünya Sağlık Örgütü psikoaktif madde tanımını şu şekilde yapmaktadır: Normal sağlığın sürdürülmesi için gerekli olmayan; yaşayan bir organizma tarafından alındığunda bu organizmanın bir veya daha fazla işlevini değiştiren herhangi bir maddedir.

Psikoaktif maddeler merkezi sinir sistemini etkileyerek algı, duygudurum, düşünce, davranış ve motor işlevlerde uyarı veya baskılama ortaya çıkarır. Yasal ve yasadışı olan tüm maddeleri kapsar. Doğal (bitkisel) veya laboratuarda üretilmiş olabilir.

Bağımlılık :

Bağımlılık özgül klinik bir durumu tarif eden davranışlar serisidir. Psikoaktif maddelere bağımlılık bu ajanları temin etmek için aşırı bir zihinsel meşguliyet, kompulsif (takıntılı) bir şekilde kullanım ve tekrarlayan relaps (nüks) şeklinde tanımlanır. Aşırı zihinsel meşguliyet, kompülsif kullanım ve relaps (nüks) yaygın kontrol kaybını işaret eder.

Madde bağımlılığı:

Madde bağımlılığının temel niteliği madde ile ilişkili önemli sorunlar yaşanmasına rağmen, kişinin maddeyi sürekli bir biçimde kullandığına işaret eden bilişsel, davranışsal ve fizyolojik bir grup belirtinin varlığıdır. Yoğun madde kullanma arzusunun varlığı tanı ölçütleri içinde bulunmamakla birlikte, madde bağımlılığında çoğunlukla rastlanan bir durumdur.

Ecstasy bağımlılığı:

Ecstasy (Ekstazi – Extacy) bağımlılığında yoksunluk dönemi çok ağır olmamakla birlikte, öncelikle psikiyatrist görüşmesi yapılmakta ve ilaç tedavisi uygulanmaktadır.
Ecstasy’den (Ekstazi – Extacy) arınma döneminin ardından, ilaç desteğinin yanında hastanın bireysel psikolojik destek programına ve grup terapisine girmesi önerilmektedir. Eski madde bağımlısı olup, halen bunları kullanmayan kişilerce verilen rehberlik hizmeti alması da uygun olmaktadır. İdrar testlerinin düzenli olarak uygulanması, bireyin kendini kontrol gücünü artırdığı için, (Ekstazi – Extacy) ecstasy tedavisinin bir parçasıdır.
Gerektiği durumlarda kullanılan bu maddeye karşı duyarsızlaştırmayı içeren EMDR uygulaması da yapılmaktadır.
Psikolojik tedavilerde; riskli alanların tespiti, gevşeme egzersizleri, madde kullanma arzusuyla ve düşüncelerle başa çıkma, tekrar başlamayı önleme teknikleri, ısrarlara karşı koyma eğitimi uygulanmaktadır. Bireyin kendini tanıması ve diğer ruhsal sorunlarıyla başa çıkmayı öğrenmesi de (Ekstazi – Extacy) ecstasy tedavisinin hedefleri arasındadır.
Bireysel psikolojik destek ve grup tedavilerine en az 6 ay süreyle devam edilmesi, ecstasy (Ekstazi – Extacy) tedavisinin başarısını artırmaktadır. Aynı zamanda ailenin de (Ekstazi – Extacy) ecstasy bağımlılığı ile ilgili seminer ve terapilere katılması önerilmektedir.